УГОДА КОРИСТУВАЧА

Ця Угода між компанією Фізичною особою-підприємцем Шаригіним Олександром Вікторовичем, ідентифікаційний код 3313613176, який діє як Адміністратор Сайту і вами (Користувачем) визначає умови використання сервісів сайту та надання послуг Адміністратором (далі - Сайт).

Загальні положення.

Ця Угода користувача є публічною офертою.

Використовуючи сервіси Сайту, ви повно та безумовно приймаєте нашу пропозицію та наші умови та погоджуєтеся дотримуватися:

1. Угоди користувача;

2. Політики конфіденційності (активне посилання);

3. Політики щодо файлів cookie (активне посилання);

4. Платіжної політики (активне посилання).

Сплачуючи вартість послуг ви погоджуєтеся з тарифами та приймаєте Угоду користувача.

Якщо ви не хочете або не можете дотримуватися цієї Угоди користувача, будь ласка, не використовуйте, не відвідуйте Сайт, не заповнюйте реєстраційну форму, запропоновану Сайтом.

Дія цієї Угоди поширюється на інтернет сайт розміщений в домені https://buzline.org та його під доменах.

Терміни, які використовуються.

Адміністратор - особа, яка має виключне право на Сайт, в тому числі (але не виключно): інтерфейс Сайту, програмне забезпечення Сайту та його під доменах.

Користувач - фізична особа, яка стала відвідувачем сайту та яка прийняла Угоду користувача і використовує відповідні сервіси Сайту в своїх цілях або для цілей третіх осіб. Користувачем не може бути особа, яка не досягла віку повної цивільної дієздатності відповідно до норм права, чинних в країні громадянства.

Сайт - інтернет-сайт, який розміщений в домені https://buzline.org та його під доменах.

Сервіси - відповідні інформаційно-технічні послуги, які надаються Користувачеві.

Контент - інформація, виражена в текстовій, числовий, графічній або звуковий формі, яка може зберігатися або передаватися Користувачем за допомогою сервісів Сайту.

Небажаний контент - контент, який містить ненормативну лексику, або стосується торгівлі наркотичними, психотропними речовинами або їх аналогами, може сприйматися як пропаганда культу насильства і жорстокості, расової, національної або релігійної нетерпимості і дискримінації, порнографії тощо. До небажаного контенту відносяться також посилання на веб-ресурси та/або матеріали, використання та/або поширення яких заборонено нормами чинного законодавства та/або суперечить принципам суспільної моралі.

Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

Поширення інформації - передача Користувачем інформації, отриманої на Сайті або від іншого Користувача (користувачів) будь-яким третім особам і будь-яким способом, зокрема, але не виключно - опублікування в засобах масової інформації, поширення в мережі Інтернет або з використанням інших засобів телекомунікаційного зв'язку, повідомлення в публічних виступах або соціальних мережах, розміщення в громадських місцях тощо.

Функціонал Сайту.

Метою створення Сайту є надання інфомаційно - технічних послуг Адміністратора для Користувача.

Зміст сайту містить інформацію та матеріали Адміністратора про інформаційно-технічні послуги.

Сайт дозволяє замовити зворотній зв'язок Користувачу через дзвінок.

Сайт надає можливість спілкування через чат-ботів, які в автоматичному режимі надають відповіді на питання Користувача.

Адміністратор надає можливість оплатити послуги, запропоновані Адміністратором з переліку послуг шляхом перерахування коштів на вказані реквізити через сервіси інтернет еквайрінга. Сплата вартості послуг є підтвердженням узгодження вартості та прийняття Угоди користувача.

Користувач має можливість ознайомитися з етапами, які виконає Адміністратор в рамках надання інформаційно-технічних послуг та з результатами роботи.

Реєстрація Користувача

Заповнюючи реєстраційну форму, запропоновану Сайтом, ви тим самим надаєте свою згоду з умовами цієї Угоди користувача та даєте дозвіл на обробку нами ваших персональних даних.

Для користування безкоштовними інформаційно–рекламними сервісами Сайту, які містять матеріали Адміністратора достатньо бути просто відвідувачем Сайту.

Для користування платними сервісами Сайту, у вигляді надання інформаційно-технічних послуг, ви повинні додатково заповнити реєстраційну форму, де вказати наступну інформацію: ім'я, номер мобільного телефону, електронну поштову адресу та адресу програмного продукту, який планується просувати в мережі інтернет та оплатити послуги за допомогою інтернет еквайрінга. Детальна інформація щодо здійснення оплати вказана в Платіжній політиці (активне посилання).

Права і обов'язки Сторін.

Права і обов'язки Адміністратора:

Ми забезпечуємо нормальне функціонування Сайту в цілому та його окремих розділів.

Ми зобов’язуємось дотримуватися норм чинного законодавства в сфері захисту персональних даних при обробці ваших персональних даних, які ви надаєте при реєстрації і створенні акаунту на Сайті, або передаєте нам будь-яким іншим способом.

Ми маємо право розробляти, встановлювати і використовувати в роботі сервісів Сайту програмні засоби та/або алгоритми, які відстежують наявність небажаного контенту.

У разі порушення вами умов цієї угоди ми маємо право вживати заходів дисциплінарного впливу.

Права і обов'язки Користувача:

Для користування сервісами Сайту необхідно пройти реєстрацію шляхом заповнення наданої для цього Сайтом форми.

При заповненні форми ви повинні надавати достовірну і точну інформацію про себе.

Ви маєте право звертатися до нас за отриманням консультацій з питань роботи Сайту та технічної підтримки в разі виникнення збоїв в роботі Сайту.

Ви маєте право отримувати повну і достовірну інформацію про Адміністратора.

Ви погоджуєтеся не робити дій, які можуть розглядатися як порушення національного законодавства або норм міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту в цілому і окремих його сервісів.

Ви не повинні видавати себе за іншого Користувача або представника організації та/або співтовариства без достатніх на те прав.

Ви погоджуєтесь не поширювати інформацію, отриману вами на Сайті без отримання від Адміністратора прямої і недвозначної згоди на таке поширення. Виняток з цього правила становлять випадки, коли інформація є загальнодоступною та/або відомої з відкритих джерел інформації.

Розкриття зазначеної інформації на вимогу компетентних державних органів допускається тільки за умови дотримання відповідних процесуальних норм.

Ви зобов’язуєтесь не використовувати сервіси Сайту для вчинення протиправних дій, в тому числі, але не виключно: торгівлі наркотичними, психотропними речовинами або їх аналогами, розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, порнографічних матеріалів і т.д.

Ви попереджені про те, що ми не несемо відповідальності за відвідування і використання вами зовнішніх ресурсів, посилання які можуть міститися в сервісах Сайту

Ви погоджуєтеся, що сервіси Сайту можуть супроводжуватися рекламою і згодні з тим, що ми не несемо відповідальності та не маємо жодних зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

Ви погоджуєтесь отримувати певні повідомлення від нас, інших користувачів, рекламодавців. У певних випадках у вас буде можливість відмовитися від отримання певних повідомлень. Додаткову інформацію про типи повідомлень і свої права щодо таких повідомлень ви можете дізнатися з нашої Політики конфіденційності.

Ви підтверджуєте, що прочитали, зрозуміли і погодилися з умовами наших Політик, які є невід'ємною частиною цієї Угоди користувача.

Політика обробки ваших персональних даних та інформації, яка передається, визначається нашою Політикою конфіденційності. (активне посилання)

Право, що застосовується.

Використання Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

У разі, якщо Користувач і Адміністратор знаходяться в різних державах, національне право, яке застосовується, обирається відповідно до міжнародних договорів, які укладені між цими державами.

Припинення цієї Угоди.

Ви можете припинити дію цієї Угоди в будь-який час припинивши використання та відвідування Сайту видаливши свій акаунт, припинивши використання Сайту та надавши нам письмове повідомлення про припинення Угоди за адресою, вказаною нижче.

Ми можемо призупинити вашу можливість використовувати певні сервіси Сайту та/або повністю заборонити вам використання Сайту з будь-якої причини або без неї, без повідомлення або відповідальності будь-якого роду.

Заключні положення.

Ми можемо час від часу змінювати нашу Угоду користувача. При цьому, розміщення на Сайті актуальної версії є достатнім повідомленням таких змін. Вам слід регулярно перевіряти актуальну Угоду користувача, оскільки переглянуті версії будуть для вас обов'язковими. Будь-які такі зміни набирають чинності після публікації оновленої Угоди користувача на Сайті. Ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що ваш доступ до нашого Сайту після будь-яких опублікованих змін до Угоди користувача означає вашу згоду з цими змінами.

Зміни, внесені до Угоди користувача Адміністрацією, не мають зворотної дії в часі.

При вашій незгоді з внесеними змінами, ви зобов'язані відмовитися від відвідування Сайту або окремих його сервісів і припинити користування ним (ними).

Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано судом недійсним, інші частини будуть залишатися в силі, а будь-яка нездійсненна частина буде тлумачитися і застосовуватися таким чином, який найбільш точно відображає намір Сторін.

Звертаємо вашу увагу, що в разі наявності протиріч між перекладами Політик на інші мови, перевагу мають Політики, складені українською мовою.

Питання, скарги та пропозиції, пов'язані з використанням Сайту, необхідно надсилати на адресу: sales@buzline.org.

Хочете, щоб наш менеджер передзвонив Вам?

Замовити безкоштовний аудит

Замовити просування

analysis

Дякуємо за вашу заявку!

Кнопка зв'язку